Community

Policy

  • Forumet är till för privatpersoner. Reklam och andra kommersiella syften är inte tillåtna.
  • Inläggen får inte får vara kränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslösa, ha pornografiskt innehåll, bidra till spridning av datavirus eller på andra sätt strida mot svensk lag.
  • Information som är skyddad av upphovsrätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag.
  • Vi tar bort ditt inlägg när: Det innehåller spam, hot, förtal, pajkastning, avslöjar medlemmars identitet, reklam, länkar till stötande innehåll.
  • Vi stänger ute dig om du inte följer våra regler och struntar i våra varningar.

Råd

  • Lämna aldrig ut känslig information! (telefon etc.)
  • Skriv inte med VERSALER, det uppfattas som att du skriker.
  • Tänk efter innan du skriver, ingen vill läsa ett inlägg som inte tillför något. Använd sunt förnuft.

Tillbaka

Jag accepterar policyn, fortsätt