Community

Diskussion (uppdatera)

peter
 
Av Albertina | 1 Okt 2015
Rörd till tårar blev jag av din sång och din person. För oss som inte kan
fara runt och följa dig där du framträder är det en extra bonus att ibland få se
dig på TV. Att kunna förmedla så mycket som du gjorde med ditt framträdande
var fantastiskt.
Älskar dej/anna